C.I.P

Commercially Important Persons
جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی، بزرگترین مرکز ارائه خدمات تشریفاتی فرودگاهی در خاورمیانه

COMMERCIALLY IMPORTANT PERSONS (C.I.P)

 ترمینال جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی، تنها مرکز عرضه امکاناتی مطمئن و راحت در کشور برای .مسافرتهای خارجی می باشد

با استفاده از خدمات این جایگاه، کلیه امور پروازی اعم از مسائل .گذرنامه ، ویزا، بار، حمل مسافر و … به عهده این واحد می باشد

با استفاده از خدمات ترانسفر جایگاه تشریفات اختصاصی، انتقال مسافر از درب منزل تا فرودگاه و هنگام برگشت از فرودگاه تا منزل به .عهده این واحد می باشد


جایگاه تشریفات اختصاصی فرودگاه بین المللی امام خمینی با استخدام افراد زبده، آگاه و مطمئن، و همجنین استفاده از جدیدترین و راحت ترین اتومبیل های تشریفاتی شما را درکمال .آرامش به فرودگاه خواهد رسانید

سالن پذیرایی جایگاه در دو طبقه با چشم انداز زیبا به باند پرواز کافی شاپ اختصاصی به همراه سرو انواع نوشیدنی ها و همچنین غذای گرم و سرد به صورت بوفه آماده ارائه خدمات به مسافران .گرامی می باشد


در طی سفرهای خارجی اختلال در ساعت پرواز و تعویق پرواز امری اجتناب ناپذیر است. گاهی پروازها تا چند ساعت به علل مختلف به تعویق می افتد. در این زمان با توجه به دور بودن محل فرودگاه تا پایتخت مسافر احتیاج به استراحت در .مکانی آرام و به دور از استرس دارد
امکانات جایگاه راهبردهای جایگاه خدمات قابل ارائه
درباره ما